Search site

Article archive

Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

2011-06-02 00:27
- riječi se mogu pisati: a) sastavljeno b) kao polusloženice, sa spojnicom c) rastavljeno - postoje neka osnovna pravila koja ćemo navesti i koja bi vrijedilo upamtiti - najlakše ih je rasporediti prema vrstama riječi 1. Promjenjive vrste riječi 1. Imenice a) sastavljeno pisanje - autocesta,...

Pisanje riječi iz drugih jezika

2011-06-02 00:27
1. Imena i prezimena - strana vlastita imena u pravilu se pišu izvorno (onako kako se pišu u matičnom jeziku koji se služi latinicom), i to u nominativu, dok se u ostalim padežima sklanjaju kao hrvatska imena - sklanjaju se imena i prezimena, ali ne i prijedlozi koji dolaze uz prezimena (N...

Rečenični znakovi

2011-06-02 00:26
  - zovu se i razgodci (razgoci) ili interpunkcija, a služe za rastavljanje teksta na rečenice Točka - stavlja se na kraju izjavne rečenice (Nisam to razumio.) - ako naslov ili podnaslov pišemo u istom redu s tekstom, iza naslova i podnaslova stavlja se točka (Rečenični znakovi. Rečenični se...

Promjena IJE/JE/E/I i pravopisni znakovi

2011-06-02 00:25
  1. Duljenje kratkoga sloga ili -je > -ije a) u nesvršenim glagolima i glagolskim imenicama tvorenim od svršenih glagola koji imaju -je, osim ako svršeni glagol u osnovi nema riječ mjera, mjesto ili sjesti (dospijevati, dospijevanje, razumijevati, razumijevanje, odmjeravati,...

Veliko i malo slovo . . .

2011-06-02 00:23
  1. Sve riječi imena ili naziva pišu se velikim slovom (osim veznika i prijedloga) a) ime kontinenta Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika b) ime države Republika Hrvatska, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Svetog Marka c) ime naseljena...

Glasovi Č/Ć i DŽ/Đ

2011-06-02 00:23
  Č - dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom k (jak – jači; junak – junačina) – iznimke od ovoga pravila riječi plješćem, pritišćem, liješće, stišćem, triješće, briješće - dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom c (stric, striče; ptica, ptičji) - dolazi u slovenskim, ruskim,...

O nama

2011-06-02 00:13
Hrvatski se jezikoslovci već desetljećima ne mogu dogovoriti oko toga kako treba pisati, a najveće su žrtve toga učenici. Nije tajna da se na izdanjima pravopisa dobro zarađuje, pa i sami stručnjaci to nerijetko navode kao jedan od razloga zašto trenutno hrvatski jezik ima čak pet pravopisa. U...

Općenito . . . .

2011-06-01 23:56
Hrvatski jezik je službeni jezik Republike Hrvatske. Pripada skupini južnoslavenskih jezika, uz slovenski, bošnjački, srpski, crnogorski, makedonski i bugarski. Druge su dvije velike skupine slavenskih jezika: zapadnoslavenski (češki, slovački, poljski, lužičkosrpski i kašupski) i ...

Visitors notice

2011-06-01 22:45
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

2011-06-01 22:44
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.
Items: 1 - 10 of 11
1 | 2 >>