Search site

Veliko i malo slovo . . .

2011-06-02 00:23

 

1. Sve riječi imena ili naziva pišu se velikim slovom (osim veznika i prijedloga)
a) ime kontinenta
Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika
b) ime države
Republika Hrvatska, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Svetog Marka
c) ime naseljena mjesta
Sveti Petar u Šumi, Staro Petrovo Selo, Slavonski Brod
d) imena, prezimena, nadimci
Antun Branko Šimić, Marin Držić Vidra

I) imena božanstava, svetaca, mitoloških bića te opće imenice koje zamjenjuju imena Boga, Isusa, Djevice Marije
Bog, Isus, Alah, Majka Božja Bistrička, Sveo Trojstvo: Otac, Sin i Duh Sveti
II) kad je atribut koji dolazi uz osobno ime toliko srastao s imenom da čini njegov nedjeljivi dio, piše se velikim slovom
Krešimir Četvrti, Karlo Veliki
III) imena naroda, stanovnika zemljopisnih područja, gradova, sela
Hrvati, Slavonci, Zadrani, Brdovčani
IV) riječi iz počasti
Vaša Svetosti, Vaša Uzoritosti, Vaša Ekselencijo

2. Velikim slovom piše se samo prva riječ višečlanog naziva (osim ako se u nazivu već nalazi vlastito ime) te jedina riječ
a) imena ulica, trgova, gradskih četvrti
Ulica neznane junakinje, Trg kralja Tomislava, Šestinski dol
b) imena zemljopisnih područja
Hrvatsko zagorje, Hrvatsko primorje
c) imena planina, dolina, vulkana, pustinja
Zagrebača gora, Logarska dolina, Etna, Libijska pustinja
d) imena otoka, poluotoka, zaljeva, jezera, voda, toplica
Dugi otok, Pelješac, Vransko jezero
e) imena nebeskih tijela
Veliki medvjed, Mali medvjed, Kumova slama
f) imena građevina i mostova
Kineski zid, Maslenički most
g) imena ustanova i poduzeća
Zagrebački velesajam, Hrvatski telekom, Filozofski fakultet
h) imena županija
Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija
i) imena društava, knjiga, časopisa, novina, zakona
Društvo hrvatskih planinara, Zločin i kazna, Meridijani
j) imena jasno određenih povijesnih događaja
Prvi svjetski rat, Seljačka buna
k) latinska imena biljaka i životinja
Viola odorata
l) imena vjerskih blagdana i državnih praznika
Svi sveti, Nova godina
m) zaštićena imena proizvoda
Ožujsko pivo, Jamnička kiselica
n) pridjevi na -ov, -ev, -in izvedeni od osobnih imena i imena naroda
Marijev, Markov, Hrvatov, Hrvatičin
nj) riječi iz počasti
Zahvaljujemo Vam (kad se obraćamo određenoj osobi)

3. Sve riječi (ili jedina riječ) imena ili naziva pišu se malim slovom
a) pridjevi na -čki, -ćki, -ški, -ski
zagrebački, gospićki, matoševski
b) titule i političke funkcije
inžinjer Marić, profesor Matić
c) pridjevi od imena blagdana
uskrsni, božićni, novogodišnji
d) ime nakon rednog broja
II. gimnazija
e) nazivi vjera i vjerski redovi
kršćanstvo, islam, franjevci
f) imena pasmina
bernardinac
g) nazivi književnih razdoblja te povijesnih događaja u općenitom smislu
reformacija, protureformacija, humanizam, renesansa