Search site

Glasovi Č/Ć i DŽ/Đ

2011-06-02 00:23

 

Č

- dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom k (jak – jači; junak – junačina) – iznimke od ovoga pravila riječi plješćem, pritišćem, liješće, stišćem, triješće, briješće
- dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom c (stric, striče; ptica, ptičji)
- dolazi u slovenskim, ruskim, slovačkim, češkim, bugarskim prezimenima (Župančič, Nikolajevič, Miletič)
- dolazi u sufiksima -ač, -ačica koji znače vršitelja radnje i predmet (kupač, kupačica, rovokopač)
-čad (momčad, paščad)
-čanin (Siščanin, Zagrepčanin)
-čica (cjevčica, klupčica, grančica)
-ičak (krajičak, grmičak)
-čina (momčina, herojčina)
-če (momče, mače, siroče)
-ič (vodič, gonič, ribič)
-ača (cvjetača, jabukovača)
- dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (čist, večera, sendvič, ključ, Beč)

Ć

- dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom t (kretati – krećem; mladost – mladošću)
- dolazi u sufiksima
-ći (infinitiv i glagolski prilog sadašnj) – ići, radeći
-ić (mladić, autić, pužić)
-aći (spavaći, brijaći, jahaći)
-eći (srneći, jareći)
-oća (jasnoća, čistoća)
- dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (ćud, sinoć, kći, kuća)

- mogu doći č ili ć u riječima
boleščurina, koščurina, maščurina, jednoč, nekoč, teklič, Medveščak, Peščenica
bolešćurina, košćurina, mašćurina, jednoć, nekoć, teklić, Medvešćak, Pešćenica

Glasovi DŽ/Đ

- dolazi u riječima prema osnovnom č (učiti – ubenik; svjedočiti – svjedoba)
- dolazi u riječima stranoga podrijetla (amija, ez, piama)
- dolazi u sufiksu -džija (ćevabija, buregija)

Đ

- dolazi prema osnovnom d (grad – građanin; mlad – mlađahan)
- dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (đurđica, lađa, međa, riđ)